sobota, 02 grudzień 2023

Jubileusz

 

 

Jak będą wyglądały obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”? Piotr Duda o szczegółach.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

- Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu. Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy.

Jubileusz 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”

 

Jak będą wyglądały obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”?

Piotr Duda o szczegółach.

- Oprócz uroczystości, które co roku celebrujemy, czyli Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, porozumienia katowickie, chcemy spotkać się wspólnie tutaj w Warszawie 29 sierpnia na Placu Piłsudskiego. Przejść przez Warszawę w radosnym marszu z rodzinami, aby pokazać te prawdziwe wartości, o które walczyli robotnicy w 1980 roku. - powiedział  Piotr Duda, pytany o uroczystości związane z 40-leciem powstania NSZZ "Solidarność".

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz prezes TVP Jacek Kurski podpisali w Warszawie list intencyjny ws. organizacji koncertu z okazji 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność".

Kondolencje rodzinie zmarłej.

 

10 marca po długiej chorobie zmarła członkini Naszej Organizacji: Maria Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchowoli.

Wystawienie w piątek 13.03.2020 o godz. 16:00 w domu pogrzebowym Sokół ul. Raginisa 8

Pogrzeb 14.03.2020. w sobotę o 13:00 na cmentarzu Farnym

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Koleżanki i Koledzy,
 w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa Minister Edukacji Narodowej podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zawieszeniu w dniach od 12 do 13 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). W tych dniach w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się  jedynie działania opiekuńcze. W tym czasie dyrektorzy szkół są zobowiązani przygotować i poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o planowanych działaniach oraz harmonogramie i rodzaju prowadzonych zajęć.
 
Z kolei od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół pozostają jedynie w gotowości do pracy. Dyrektorzy szkół powinni w tym zakresie poinformować nauczycieli o miejscu ich przebywania oraz sposobie ich wezwania do świadczenia pracy. Zgodnie z art. 81 §  1 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. 
 
Dyrektorzy szkół mogą także na czas epidemii powierzyć nauczycielom inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Obowiązki te zgodnie z prawem oświatowym mogą być realizowane w domu. Apeluję w tym miejscu do pracodawców o zastosowanie tej ostatniej formy świadczenia pracy jako adekwatnej do stanu zagrożenia zdrowia publicznego.  
 
 
Ryszard Proksa 
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
 
Link do pełnej informacji MEN ws. koronawirusa
Pozdrawiam!
Monika Ćwiklińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "Solidarność"

Zebranie Przewodniczących Kół ODWOŁANE

                                                                 UWAGA

                                                       zebranie odwołane

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

Zapraszamy na zebranie Przewodniczących Kół,
które odbędzie się 16.03.2020r. (poniedziałek)
w  godz. 9.00 - 13.00  w Sali Konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

W porządku zebrania m.in.:

·         Polityka kadrowa dyrektora szkoły – dwugodzinne szkolenie, prowadząca pani Monika Rękawek.

·         Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyło
się w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku.

·         Szkolenia.

·         Sprawy różne.

Cześć i Chwała Bohaterom

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.Nie mogło zabraknąć naszej reprezentacji.

OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wystawiła sztandar, złożyła wieniec i

zapaliła znicze. Oddała należne honory i cześć BOHATEROM.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Naszej kochanej przewodniczącej

Krystynie Wasiluk -Richter

w związku ze śmiercią Mamy Jadwigi

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test