sobota, 24 luty 2024

Kondolencje

Składamy Pani Ewie Drewnowskiej

Przewodniczącej koła w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych.

 wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

                           Pokój Jego duszy.

Wnioskujemy o wyróżnienia.

 Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku  nauczyciele - członkowie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”otrzymali z rąk PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY,  krzyże Zasługi i Medale Komisji Narodowej.

Nasz wniosek

Foto - Kurier Poranny

Patron "Solidarności"

Błogosławiony Księże Jerzy,
Nasz Patronie. Solidarność pamięta:
"Zło dobrem zwyciężaj"!
 

Ks. Jerzy Popiełuszko jest symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu. Jego życie i śmierć to ważny przekaz, że nie wystarczy „samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale człowiek sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”.

"Zło dobrem zwyciężaj" - słynne motto Naszego Kapelana niech nas stale prowadzi!

"Błogosławiony księże Jerzy, nasz patronie.
Pomóż nam głosić prawdę, gdy inni milczą.
Naucz nas okazywać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Uzdolnij nasze serca do przebaczenia, gdy inni nie potrafią tego uczynić.
Naucz nas modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóż nam zło dobrem zwyciężać! Amen."

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

Dorocie Siemieńczuk

w związku ze śmiercią

Mamy

składają członkowie Organizacji Międzyzakładowej 

   NSZZ "Solidarność" POiW w Białymstoku

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test