sobota, 24 luty 2024

Kondolencje

 

Po ciężkiej chorobie zmarła Jolanta Kanafa

były członek naszej organizacji

w Szkole nr 10 w Suwałkach.

 Rodzinie i bliskim

  składamy wyrazy współczucia

 Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Białymstoku

----------          ----------

 

 

 

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Panu Krzysztofowi Żuchowskiemu członkowi KR OM w związku ze śmiercią Ojca.

                           Pokój Jego duszy.

                                     

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia

 Jadwidze Piotrowskiej

 w związku ze śmiercią

 Mamy 

 składają członkowie

 Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Białymstoku

----------          ----------

 

 

 

Wnieśliśmy do PIP prośbę o kontrolę wynagrodzeń w kilkunastu szkołach. Oto odpowiedź.

                                                                                              

Białystok, dnia 15.05.2020 r.

                 Nr rej. BS-PPR-A.0601.54.2020.1

 

      Odpowiadając na pismo z dnia 12.05.2020 r. KM-249/135/ dotyczące przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych, które nie wypłacają nauczycielom pełnego, należnego wynagrodzenia za pracę, uprzejmie informuję, że ze względu na stan epidemii i ograniczenia z tym związane, inspektorzy pracy nie mogą obecnie przeprowadzać kontroli. Po ustaniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii podjęte zostaną czynności kontrolne. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z niejednoznacznymi interpretacjami poruszonego w piśmie zagadnienia, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku wystąpił do Głównego Inspektoratu Pacy o zajęcie stanowiska w omawianej kwestii.

 

                                                                                                Z poważaniem: /-/

 

 

                                                                                             

                                                                                                                

 

 

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczący wynagrodzeń nauczycieli w czasie pandemii.

Warszawa, 11.05.2020 r.

 

Po blisko dwóch miesiącach od decyzji o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w przedmiocie ustalania zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej w okresie stanu epidemii koronawirusa. W ocenie KSOiW NSZZ "Solidarność" wskazane stanowisko resortu edukacji nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale wręcz mnoży problemy i pytania związane z płacą pracowników oświaty. 

Czytaj dalej

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test