niedziela, 14 sierpień 2022

Deklaracja, wnioski i oświadczenia

                   

 • Deklaracja członkowska - pobierz
 • Wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz
 • Oświadczenie inne źródło - pobierz
 • Oświadczenie dochód - pobierz
 • Wniosek z tytułu urodzenia - pobierz
 • Wniosek – zgon - pobierz
 • Wniosek zgon członka Związku – pobierz
 • Wniosek o obniżenie składki członkowskiej - pobierz
 • Wniosek o potrącanie składki  - pobierz

        

         WYBORY

 • Ankieta kandydata władz związku pobierz
 • Spis dokumentów pobierz
 • załącznik_1 lista członków pobierz
 • załącznik_2 protokół skrutacyjna pobierz
 • załącznik_3 protokół komisja koła pobierz
 • załącznik_4 protokół przewodniczący pobierz
 • załącznik_5 protokół wyników pobierz
 • załącznik_6 protokół delegaci pobierz
 • załącznik_7 uchwały pobierz
 • załącznik_8 porządek posiedzenia pobierz
 • załącznik_9 regulamin posiedzenia pobierz
 • załącznik_10 karta do głosowania pobierz

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test