sobota, 24 luty 2024

Radio Białystok " Forum Podlasia"

                
 

Większość szkół działa normalnie. Mimo trudnych warunków pracy i nauki warto utrzymać stacjonarny system edukacji. W grupie rówieśniczej dzieci rozwijają się lepiej. Potrzebują też realnych kontaktów z równolatkami i dorosłymi. Mimo postępu zdalne nauczanie ma swoje mankamenty...

               

Mówiła w programie  Przewodnicząca Agnieszka Rzeszewska.

                                                                          Posłuchaj audycji

   

 

Kondolencje

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

z powodu śmierci

Jarosława Artemiuka

wieloletniego członka naszej Organizacji.

Przewodnicząca i Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

 

 

+Kondolencje+

 Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci mamy,

przekazują pani Barbarze Sawickiej koleżanki i koledzy z „Solidarności”  

 

Msza żałobna 22 września o godz.12.00 w kaplicy na cmentarzu Farnym.

Wiktoria Niemeńska

             

       20 września miałam zaszczyt reprezentować Solidarność Oświatową na stuleciu Wiktorii Niemeńskiej w Berżnikach. Ta bitwa jesienią 1920 roku pozwoliła zwycięsko zakończyć wojnę z bolszewikami. Dzięki temu przetrwała Niepodległa Polska.

Po mszy św. został nadany i poświęcony sztandar oddziałowi Związku Piłsudczyków Ziemi Sejneńskiej. Wręczono także pamiątkowe medale i odznaczenia. Po apelu poległych i salwie honorowej złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poległych. Uroczystość uświetnił wspaniały chór sejneński, wojsko, wielu mieszkańców -patriotów.

Agnieszka Rzeszewska

Galeria zdjęć

 

Zebranie Przewodniczących Kół

 

 14 września 2020 roku, w 73 rocznicę urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika i wielkiego patrioty, przede wszystkim kapelana Solidarności, spotkaliśmy się w gościnnych murach białostockiego CEN na zebraniu przewodniczących organizacji wchodzących w skład RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

Czytaj dalej

Jerzy Popiełuszko

 14 września przypada rocznica urodzin (14 września 1947 r.) polskiego męczennika za wiarę i wolność, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został uprowadzony i zamordowanego w bestialski sposób przez SB-ków, na zlecenie najwyższych władz PRL-u.

Wzorem działań ks. Popiełuszki w walce o prawdę, wolność i niepodległość, był Jego wuj, brat Marianny Popiełuszko, Alfons Gniedziejko. 
Alfons
Gniedziejko - Żołnierz Wyklęty z AK został zamordowany przez sowietów wraz z 5 innymi żołnierzami AK, 25 kwietnia 1945 roku podczas próby odbicia kolegów z rąk krasnoarmiejców, w miejscowości Chodorówka Nowa.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu. Jego życie i śmierć to ważny przekaz, że nie wystarczy „samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale człowiek sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”.

"Zło dobrem zwyciężaj" - słynne motto Naszego Kapelana niech nas stale prowadzi!

"Błogosławiony księże Jerzy, nasz patronie.
Pomóż nam głosić prawdę, gdy inni milczą.
Naucz nas okazywać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Uzdolnij nasze serca do przebaczenia, gdy inni nie potrafią tego uczynić.
Naucz nas modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóż nam zło dobrem zwyciężać! Amen."

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test