wtorek, 04 październik 2022

42 rocznica podpisania porozumień sierpniowych

 

"Podpisanie  Porozumień - no już jakbyśmy odchodziliśmy od komunizmu, chociaż tego komunizmu w sumie nie było, ale Porozumienie Sierpniowe to jest nowa jakość. W zasadzie można powiedzieć, że mamy wolność, suwerenność i o to nam też chodziło."

                                                                                                                     Krzysztof Nowakowski

                                                                  Przewodniczący Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku

 

...............  ...............


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test