sobota, 18 maj 2024

Rada Regionalna SOiW

Skład Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Białymstoku

 

 1. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska – przewodnicząca
 2. Elżbieta Brzosko – wiceprzewodnicząca
 3. Dariusz Grochowski - wiceprzewodniczący
 4. Agnieszka Zielenkiewicz – sekretarz
 5. Agnieszka Pietraszko-Gryń - skarbnik
 6. Andrzej Bukrym – członek
 7. Henryk Goch – członek
 8. Tadeusz Nazarewicz – członek
 9. Magdalena Żak - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
w Białymstoku

 

 1. Alicja Elżbieta Regucka –przewodnicząca
 2. Beata Wielgat - wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Badura – członek

 

 

 

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test