niedziela, 02 kwiecień 2023

Rada Regionalna SOiW

Skład Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Białymstoku

 

Agnieszka Małgorzata Rzeszewska – przewodnicząca

Eugeniusz Wojtkielewicz – wiceprzewodniczący

Agnieszka Zielenkiewicz – sekretarz

Jolanta Emiljańczyk – członek

Mirosław Hartung – członek

Robert Królik – członek

Dariusz Grochowski  -  członek

Katarzyna Żuchowska – członek

Elżbieta Brzosko – członek

Adam Czerech - członek

 

 Skład Komisji Rewizyjnej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
w Białymstoku

 

Sylwia Szliserman – przewodnicząca

Urszula Badura – członek

Beata Wielgat - członek

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test