sobota, 24 luty 2024

"Niezłomni solidarni"

                      Pod hasłem "Niezłomni solidarni" w sobotę (12.09.2020) w Białymstoku upamiętniono 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność".
Pierwszym punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona pod przewodnictwem JE Biskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego w kościele pw. św. Wojciecha. Główna część rocznicowej uroczystości, poprzedzona apelem pamięci,  miała miejsce w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z udziałem m.in. przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Wśród gości byli też członkowie rodziny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
                     Osobom zasłużonym dla działalności związku wręczono medale z okazji 40-lecia Solidarności. Odbył się też okolicznościowy koncert.
Inicjatorem obchodów był białostocki Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych - organizacja działaczy opozycji antykomunistycznej z lat osiemdziesiątych.
                    Wielkie podziękowania PANI Stanisławie Korolkiewicz za oddanie, wielką energię i nieustającą ochotę do działania na rzecz Polski.

Czytaj dalej

Sztandar Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych

              6 września w bazylice mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach (powiat wysokomazowiecki) została odprawiona uroczysta msza święta, w trakcie której poświęcono sztandar Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. Koło skupia działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane zamieszkałe na  terenie gmin: Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Łapy, Nowe Piekuty, Poświętne, Sokoły i Suraż.
             Po mszy świętej odmówiono modlitwę i złożono kwiaty i zapalono znicze przy symbolicznym grobie kapelanów Solidarności: ks. Jerzego Popiełuszko i ks. Stanisława Suchowolca.
             Na placu przy Bazylice odbyły się dalsze uroczystości patriotyczno-religijne połączone ze złożeniem kwiatów przy pomniku- krzyżu z 1928r. wzniesionym jako wotum w 10-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2006 pomnik został odnowiony, zamontowano na nim tablicę ze słowami Jana Pawła II: „Pozostańcie wierni doświadczeń pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach… Zachowujcie jak skarb największy wszystko to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców”.

 

Czytaj dalej

Zebranie Przewodniczących Kół zrzeszonych w RSOiW

 Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

 Zapraszam na zebranie Przewodniczących Kół.
Spotkanie odbędzie się  14.09.2020 r. (poniedziałek)
w  godz. 9.00-13.00  w Sali Konferencyjnej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4.

 ·      

Przewodniczących z przedszkoli i szkół podstawowych zapraszam na godzinę 10.00,  materiały należy odbierać od godziny 9.00 .

Przewodniczących ze szkół średnich i innych placówek oświatowych zapraszam na godzinę 12.00. Materiały należy odbierać od godziny 11.30 .

Spotykamy się w grupach ze względu na nasze bezpieczeństwo.

Bardzo proszę o przestrzeganie godzin i noszenie maseczek

 

W porządku zebrania m.in.:

·        Bieżąca sytuacja w oświacie, działania Związku.

·        Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”

·        Spotkania integracyjne.

·        Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KM OM NSZZ
"Solidarność" POiW
w Białymstoku

Agnieszka Rzeszewska

 

Zebranie Przewodniczących OMiZ zrzeszonych w RSOiW

 Koleżanki i Koledzy Przewodniczący !!!

  Zapraszam na zebranie Przewodniczących Organizacji Międzyzakładowych i Zakładowych zrzeszonych w RSOiW
Spotkanie odbędzie się  14.09.2020 r. (poniedziałek)
w  godz.12.00-13.00  w Sali Konferencyjnej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4.

 Bardzo proszę o noszenie maseczek.

 W porządku zebrania m.in.:

 ·        Bieżąca sytuacja w oświacie, działania Związku.

·        Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”

·        Spotkania integracyjne.

·        Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCA

 RSOiW NSZZ
"Solidarność"
w Białymstoku

 Agnieszka Rzeszewska

 

Suwałki - Obchody 40 lecia powstania "Solidarności"

 31.08.2020 roku Pani Bożena Anuszkiewicz - Przewodnicząca Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" w Suwałkach zorganizowała obchody 40-lecia "Solidarności".

 W uroczystościach udział wzięli minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, poseł Jarosław Zieliński, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ :Solidarność” w Białymstoku Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca suwalskich struktur „Solidarności” Bożena Anuszkiewicz, działacz pierwszej Solidarności, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Pracownik Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski, Starosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Bożena Obuchowska, działacze NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół i poczty sztandarowe.

W Konkatedrze św. Aleksandra została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”.

 Po Mszy Świętej zebrani przeszli do Parku Konstytucji 3 Maja pod Dąb Wolności.

 Tu głos kolejno zabierali: przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Bożena Anuszkiewicz, poseł Jarosław Zieliński, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Agnieszka Rzeszewska, reprezentująca przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

 Po wystąpieniach miało miejsce złożenie kwiatów pod Dębem Wolności .

 Na koniec ks. prał. Kazimierz Gryboś, proboszcz Parafii św. Aleksandra przewodniczył modlitwie w intencji tych, którzy za ideały „Solidarności” cierpieli, którzy oddali za nie życie, których dziś nie ma wśród nas.

 Solidarność była darem z nieba, ponieważ była realizacją tego wielkiego wołania świętego Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój. I ten Duch zstąpił i działał.

 Polacy w sposób pokojowy, odnieśli zwycięstwo w walce z komunizmem. Powstała „Solidarność”.

 Był to największy, najpiękniejszy, wyjątkowy w swojej charakterystyce ruch społeczno-narodowy.

 To 'Solidarność' przyniosła wolność tej części Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną. To 'Solidarność' doprowadziła do zburzenia Muru Berlińskiego.

 To "Solidarność" doprowadziła do tego, że dziś żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju.

Czytaj dalej

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test