sobota, 18 maj 2024

Zapraszamy na stronę internetową KSNiO oraz KSOiW

Zmiany prawne proponowane przez Minister Edukacji Narodowej Barbarę Nowacką wprowadzą chaos
i destrukcję w polskiej edukacji, na co nigdy nie zgodzi się Solidarność!

https://oswiata-solidarnosc.pl/zmiany-prawne-proponowane-przez-minister-barbare-nowacka-wprowadza-chaos-i-destrukcje-w-polskiej-edukacji/

Transparentność finansów KSNiO, III Forum Uczelni i Instytutów Polskich (FUIP), pierwsze pozytywne  efekty  spotkań z ministrami oraz  działania sekcji tworzących Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty,  to główne tematy poruszane podczas zebrania Rady KSNiO.

             https://oswiata-solidarnosc.pl/dokumenty-snio/

Zielony Ład wyrzućmy do kosza!

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test