niedziela, 27 listopad 2022

Rozpoczynamy pilne rozmowy dotyczące postulatów płacowych!

– Zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których mówimy od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów publicznych, ale przede wszystkim o rozwiązania systemowe – powiedział po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda. Dodał, że nastąpiło zbliżenie, jeśli chodzi o możliwość odmrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023.

– Jeśli chodzi o pierwszy postulat powstrzymania cen energii, dotyczący głównie zakładów energochłonnych, bo odbiorcy indywidualni są w miarę zaopatrzeni, rząd realizuje postulaty dotyczące rozwiązań systemowych i zamrożenia cen energii na pewnym pułapie dla indywidualnych odbiorców, dziś po rozmowie z Panem Premierem jest zgoda i wstępne porozumienie, aby rozszerzyć katalog tych zakładów energochłonnych. Tu oprócz przyjęcia ustawy musi być notyfikacja w Komisji Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozumienie ze strony rządu – powiedział Piotr Duda.

Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których mówimy od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów publicznych, ale przede wszystkim rozwiązania systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego układu zbiorowego pracy dla pracowników sfery finansów publicznych, czyli tzw. budżetówki – przekonywał po spotkaniu przewodniczący Duda.

– Pan Premier zobowiązał się w ciągu półtora tygodnia, a nawet tygodnia, do powołania zespołu roboczego Solidarność – Rząd. Na czele strony rządowej stanie najprawdopodobniej szef Kancelarii Premiera, pan minister Kuchciński, z naszej strony pan przewodniczący Nakonieczny. I rozpoczynamy pilne rozmowy dotyczące postulatów płacowych i dotyczące trzeciego postulatu – emerytur stażowych. My będziemy przygotowywać pilnie nasze analizy i postulować odmrożenie projektów na Komisji Sejmowej – stwierdził przewodniczący NSZZ „Solidarność”. 

Wygrywa dialog i rozmowy. (…) Nastąpiło zbliżenie i chyba to będzie sprawa najłatwiejsza – odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023, czyli obliczanie tego funduszu nie będzie na podstawie ostatniego półrocza 2019 roku, tylko na podstawie ostatniego półrocza 2022 roku. Wreszcie historyczna data, jeżeli to się uda, że Fundusz Socjalny będzie obliczany już na bieżąco, a nie z poślizgiem, tak jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że Fundusz na rok 2016 był obliczany z ostatniego półrocza 2010 roku. To był dla nas wielki skandal i nieporozumienie – podkreślił Piotr Duda.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli Rządu z przedstawicielami Solidarności. Rozmowy dotyczyły postulatów wcześniej wysuniętych przez Solidarność. 

WYBORY w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku na kadencję 2023-2028

       

     

           

 

 

 

Uchwały :

  W sprawie terminarza wyborczego - pobierz

  W sprawie zasad wyborów władz w Kołach - pobierz

  W sprawie powołania komisji wyborczej - pobierz

  W sprawie wyboru delegatów - pobierz

                  

 Instrukcja przeprowadzania zebrań wyborczych - pobierz

  Potwierdzenie powzięcia informacji - lista członków koła - pobierz

 • Spis dokumentów - WYBORY W KOLE pobierz
 • załącznik_0 - pobierz
 • załącznik_1 lista wszystkich członków koła pobierz
 • załącznik_2 protokół prawomocności posiedzenia pobierz
 • załącznik_3 protokół posiedzenia sprawozdawczo- wyborczego pobierz
 • załącznik_4 protokół wyniku wyborów przewodniczącego pobierz
 • załącznik_5 protokół wyników wyborów członków komisjipobierz
 • załącznik_6 protokół wyników wyborów delegatów pobierz
 • załącznik_7 uchwały  pobierz
 • załącznik_8 porządek posiedzenia pobierz
 • załącznik_9 karta głosowania pobierz

3xP

 

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie szefów regionów i branż, podczas którego będziemy podejmowali decyzję co do działań na rzecz realizacji naszych żądań.

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test