niedziela, 02 kwiecień 2023

3xP

 

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie szefów regionów i branż, podczas którego będziemy podejmowali decyzję co do działań na rzecz realizacji naszych żądań.


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test