niedziela, 29 styczeń 2023
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Jubileusz 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”

 

Jak będą wyglądały obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”?

Piotr Duda o szczegółach.

- Oprócz uroczystości, które co roku celebrujemy, czyli Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, porozumienia katowickie, chcemy spotkać się wspólnie tutaj w Warszawie 29 sierpnia na Placu Piłsudskiego. Przejść przez Warszawę w radosnym marszu z rodzinami, aby pokazać te prawdziwe wartości, o które walczyli robotnicy w 1980 roku. - powiedział  Piotr Duda, pytany o uroczystości związane z 40-leciem powstania NSZZ "Solidarność".

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz prezes TVP Jacek Kurski podpisali w Warszawie list intencyjny ws. organizacji koncertu z okazji 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność".

Kondolencje rodzinie zmarłej.

 

10 marca po długiej chorobie zmarła członkini Naszej Organizacji: Maria Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchowoli.

Wystawienie w piątek 13.03.2020 o godz. 16:00 w domu pogrzebowym Sokół ul. Raginisa 8

Pogrzeb 14.03.2020. w sobotę o 13:00 na cmentarzu Farnym

 

Uwaga ! Zebranie Przewodniczących kół odwołane.


Koleżanki i Koledzy, Przewodniczący Kół!!!
Zebranie zaplanowane na 16.03.2020 r.
nie odbędzie się.
O nowym terminie spotkania poinformujemy za jakiś czas, kiedy uspokoi się sytuacja w kraju.

................................. .................................

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Koleżanki i Koledzy,
 w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa Minister Edukacji Narodowej podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zawieszeniu w dniach od 12 do 13 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). W tych dniach w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się  jedynie działania opiekuńcze. W tym czasie dyrektorzy szkół są zobowiązani przygotować i poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o planowanych działaniach oraz harmonogramie i rodzaju prowadzonych zajęć.
 
Z kolei od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół pozostają jedynie w gotowości do pracy. Dyrektorzy szkół powinni w tym zakresie poinformować nauczycieli o miejscu ich przebywania oraz sposobie ich wezwania do świadczenia pracy. Zgodnie z art. 81 §  1 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. 
 
Dyrektorzy szkół mogą także na czas epidemii powierzyć nauczycielom inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Obowiązki te zgodnie z prawem oświatowym mogą być realizowane w domu. Apeluję w tym miejscu do pracodawców o zastosowanie tej ostatniej formy świadczenia pracy jako adekwatnej do stanu zagrożenia zdrowia publicznego.  
 
 
Ryszard Proksa 
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
 
Link do pełnej informacji MEN ws. koronawirusa
Pozdrawiam!
Monika Ćwiklińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "Solidarność"
test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test