sobota, 02 grudzień 2023
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

-+-

Wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią Taty, przekazujemy naszemu koledze Andrzejowi Potockiemu.
Zarząd, koledzy i koleżanki ze Związku Zawodowego Solidarność.

 


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test