niedziela, 02 kwiecień 2023
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Wiktoria Niemeńska

             

       20 września miałam zaszczyt reprezentować Solidarność Oświatową na stuleciu Wiktorii Niemeńskiej w Berżnikach. Ta bitwa jesienią 1920 roku pozwoliła zwycięsko zakończyć wojnę z bolszewikami. Dzięki temu przetrwała Niepodległa Polska.

Po mszy św. został nadany i poświęcony sztandar oddziałowi Związku Piłsudczyków Ziemi Sejneńskiej. Wręczono także pamiątkowe medale i odznaczenia. Po apelu poległych i salwie honorowej złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poległych. Uroczystość uświetnił wspaniały chór sejneński, wojsko, wielu mieszkańców -patriotów.

Agnieszka Rzeszewska

Galeria zdjęć

 

Jerzy Popiełuszko

 14 września przypada rocznica urodzin (14 września 1947 r.) polskiego męczennika za wiarę i wolność, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został uprowadzony i zamordowanego w bestialski sposób przez SB-ków, na zlecenie najwyższych władz PRL-u.

Wzorem działań ks. Popiełuszki w walce o prawdę, wolność i niepodległość, był Jego wuj, brat Marianny Popiełuszko, Alfons Gniedziejko. 
Alfons
Gniedziejko - Żołnierz Wyklęty z AK został zamordowany przez sowietów wraz z 5 innymi żołnierzami AK, 25 kwietnia 1945 roku podczas próby odbicia kolegów z rąk krasnoarmiejców, w miejscowości Chodorówka Nowa.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu. Jego życie i śmierć to ważny przekaz, że nie wystarczy „samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale człowiek sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”.

"Zło dobrem zwyciężaj" - słynne motto Naszego Kapelana niech nas stale prowadzi!

"Błogosławiony księże Jerzy, nasz patronie.
Pomóż nam głosić prawdę, gdy inni milczą.
Naucz nas okazywać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Uzdolnij nasze serca do przebaczenia, gdy inni nie potrafią tego uczynić.
Naucz nas modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóż nam zło dobrem zwyciężać! Amen."

Zebranie Przewodniczących Kół

 

 14 września 2020 roku, w 73 rocznicę urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika i wielkiego patrioty, przede wszystkim kapelana Solidarności, spotkaliśmy się w gościnnych murach białostockiego CEN na zebraniu przewodniczących organizacji wchodzących w skład RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

Czytaj dalej

"Niezłomni solidarni"

                      Pod hasłem "Niezłomni solidarni" w sobotę (12.09.2020) w Białymstoku upamiętniono 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność".
Pierwszym punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona pod przewodnictwem JE Biskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego w kościele pw. św. Wojciecha. Główna część rocznicowej uroczystości, poprzedzona apelem pamięci,  miała miejsce w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z udziałem m.in. przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Wśród gości byli też członkowie rodziny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
                     Osobom zasłużonym dla działalności związku wręczono medale z okazji 40-lecia Solidarności. Odbył się też okolicznościowy koncert.
Inicjatorem obchodów był białostocki Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych - organizacja działaczy opozycji antykomunistycznej z lat osiemdziesiątych.
                    Wielkie podziękowania PANI Stanisławie Korolkiewicz za oddanie, wielką energię i nieustającą ochotę do działania na rzecz Polski.

Czytaj dalej

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test