sobota, 24 luty 2024

ABBA i inni symfonicznie

Zapraszamy związkowców 5 lutego na godzinę 19:00 do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Bilet 120 zł po zniżce.


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test