niedziela, 27 listopad 2022
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Uwaga ! Zebranie Przewodniczących kół odwołane.


Koleżanki i Koledzy, Przewodniczący Kół!!!
Zebranie zaplanowane na 16.03.2020 r.
nie odbędzie się.
O nowym terminie spotkania poinformujemy za jakiś czas, kiedy uspokoi się sytuacja w kraju.

................................. .................................

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Koleżanki i Koledzy,
 w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa Minister Edukacji Narodowej podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zawieszeniu w dniach od 12 do 13 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). W tych dniach w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się  jedynie działania opiekuńcze. W tym czasie dyrektorzy szkół są zobowiązani przygotować i poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o planowanych działaniach oraz harmonogramie i rodzaju prowadzonych zajęć.
 
Z kolei od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół pozostają jedynie w gotowości do pracy. Dyrektorzy szkół powinni w tym zakresie poinformować nauczycieli o miejscu ich przebywania oraz sposobie ich wezwania do świadczenia pracy. Zgodnie z art. 81 §  1 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. 
 
Dyrektorzy szkół mogą także na czas epidemii powierzyć nauczycielom inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Obowiązki te zgodnie z prawem oświatowym mogą być realizowane w domu. Apeluję w tym miejscu do pracodawców o zastosowanie tej ostatniej formy świadczenia pracy jako adekwatnej do stanu zagrożenia zdrowia publicznego.  
 
 
Ryszard Proksa 
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
 
Link do pełnej informacji MEN ws. koronawirusa
Pozdrawiam!
Monika Ćwiklińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "Solidarność"

Kondolencje rodzinie zmarłej.

 

10 marca po długiej chorobie zmarła członkini Naszej Organizacji: Maria Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchowoli.

Wystawienie w piątek 13.03.2020 o godz. 16:00 w domu pogrzebowym Sokół ul. Raginisa 8

Pogrzeb 14.03.2020. w sobotę o 13:00 na cmentarzu Farnym

 

Zebranie Przewodniczących Kół ODWOŁANE

                                                                 UWAGA

                                                       zebranie odwołane

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

Zapraszamy na zebranie Przewodniczących Kół,
które odbędzie się 16.03.2020r. (poniedziałek)
w  godz. 9.00 - 13.00  w Sali Konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

W porządku zebrania m.in.:

·         Polityka kadrowa dyrektora szkoły – dwugodzinne szkolenie, prowadząca pani Monika Rękawek.

·         Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyło
się w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku.

·         Szkolenia.

·         Sprawy różne.

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test