sobota, 18 maj 2024
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Wynagrodzenie za czas przerwy pracy szkoły.

Koleżanki i koledzy,

począwszy od dnia dzisiejszego zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju. Takie rozwiązanie umożliwia specustawa z dnia 2 marca 2020 r.

Wyraźnie trzeba podkreślić, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w trakcie zawieszenia zajęć edukacyjnych otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi obowiązków wynika bowiem z przyczyn leżących po stronie szkoły (art. 81 §  1  kodeksu pracy). 

Ryszard Proksa 

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Uwaga ! Zebranie Przewodniczących kół odwołane.


Koleżanki i Koledzy, Przewodniczący Kół!!!
Zebranie zaplanowane na 16.03.2020 r.
nie odbędzie się.
O nowym terminie spotkania poinformujemy za jakiś czas, kiedy uspokoi się sytuacja w kraju.

................................. .................................

Jubileusz 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”

 

Jak będą wyglądały obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”?

Piotr Duda o szczegółach.

- Oprócz uroczystości, które co roku celebrujemy, czyli Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, porozumienia katowickie, chcemy spotkać się wspólnie tutaj w Warszawie 29 sierpnia na Placu Piłsudskiego. Przejść przez Warszawę w radosnym marszu z rodzinami, aby pokazać te prawdziwe wartości, o które walczyli robotnicy w 1980 roku. - powiedział  Piotr Duda, pytany o uroczystości związane z 40-leciem powstania NSZZ "Solidarność".

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz prezes TVP Jacek Kurski podpisali w Warszawie list intencyjny ws. organizacji koncertu z okazji 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność".

Kondolencje rodzinie zmarłej.

 

10 marca po długiej chorobie zmarła członkini Naszej Organizacji: Maria Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchowoli.

Wystawienie w piątek 13.03.2020 o godz. 16:00 w domu pogrzebowym Sokół ul. Raginisa 8

Pogrzeb 14.03.2020. w sobotę o 13:00 na cmentarzu Farnym

 

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test