niedziela, 02 kwiecień 2023

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Panu Krzysztofowi Żuchowskiemu członkowi KR OM w związku ze śmiercią Ojca.

                           Pokój Jego duszy.

                                     


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test