sobota, 02 grudzień 2023

Kondolencje

 

Wyrazy głębokiego współczucia

 Jadwidze Piotrowskiej

 w związku ze śmiercią

 Mamy 

 składają członkowie

 Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Białymstoku

----------          ----------

 

 

 


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test