sobota, 24 luty 2024

Kondolencje rodzinie zmarłej.

 

10 marca po długiej chorobie zmarła członkini Naszej Organizacji: Maria Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchowoli.

Wystawienie w piątek 13.03.2020 o godz. 16:00 w domu pogrzebowym Sokół ul. Raginisa 8

Pogrzeb 14.03.2020. w sobotę o 13:00 na cmentarzu Farnym

 


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test