sobota, 24 luty 2024

Zebranie Przewodniczących Kół ODWOŁANE

                                                                 UWAGA

                                                       zebranie odwołane

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

Zapraszamy na zebranie Przewodniczących Kół,
które odbędzie się 16.03.2020r. (poniedziałek)
w  godz. 9.00 - 13.00  w Sali Konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

W porządku zebrania m.in.:

·         Polityka kadrowa dyrektora szkoły – dwugodzinne szkolenie, prowadząca pani Monika Rękawek.

·         Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyło
się w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku.

·         Szkolenia.

·         Sprawy różne.


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test