sobota, 24 luty 2024

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Naszej kochanej przewodniczącej

Krystynie Wasiluk -Richter

w związku ze śmiercią Mamy Jadwigi


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test