sobota, 24 luty 2024

Szkolenie - Augustów 21-22.02.2020

W Augustowie, w pięknym ośrodku Yacht Club Pacyfic odbyło się dwudniowe szkolenie przewodniczących kół NSZZ Solidarność z Podlaskiej OŚWIATY.
Wiedzę i umiejętności przekazały nam  nasze wspaniałe koleżanki: Ewa Roszyk z Poznania i Bożena Pierzgalska z Zielonej Góry.
Szkolenie dotyczyło  między innymi: zatrudniania nauczycieli, awansu zawodowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz problemów z jakimi borykają się związkowcy.

Członkowie Związku, uczestnicy szkolenia w Augustowie byli niezmiernie zadowoleni z ciekawego szkolenia. Uzyskali wiele interesujących wskazówek do dalszej działalności i pracy w szkole. 

 

Podziękowaniom nie było końca. Trudno było się rozstać.

Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test