sobota, 24 luty 2024

"Niezłomni solidarni"_

                      Pod hasłem "Niezłomni solidarni" w sobotę (12.09.2020) w Białymstoku upamiętniono 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność".
Pierwszym punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona pod przewodnictwem JE Biskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego w kościele pw. św. Wojciecha. Główna część rocznicowej uroczystości, poprzedzona apelem pamięci,  miała miejsce w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z udziałem m.in. przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Wśród gości byli też członkowie rodziny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
                     Osobom zasłużonym dla działalności związku wręczono medale z okazji 40-lecia Solidarności. Odbył się też okolicznościowy koncert.
Inicjatorem obchodów był białostocki Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych - organizacja działaczy opozycji antykomunistycznej z lat osiemdziesiątych.
                    Wielkie podziękowania PANI Stanisławie Korolkiewicz za oddanie, wielką energię i nieustającą ochotę do działania na rzecz Polski.

 

 

 

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test