sobota, 24 luty 2024

Sztandar Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych (2)

              6 września w bazylice mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach (powiat wysokomazowiecki) została odprawiona uroczysta msza święta, w trakcie której poświęcono sztandar Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. Koło skupia działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane zamieszkałe na  terenie gmin: Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Łapy, Nowe Piekuty, Poświętne, Sokoły i Suraż.
             Po mszy świętej odmówiono modlitwę i złożono kwiaty i zapalono znicze przy symbolicznym grobie kapelanów Solidarności: ks. Jerzego Popiełuszko i ks. Stanisława Suchowolca.
             Na placu przy Bazylice odbyły się dalsze uroczystości patriotyczno-religijne połączone ze złożeniem kwiatów przy pomniku- krzyżu z 1928r. wzniesionym jako wotum w 10-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2006 pomnik został odnowiony, zamontowano na nim tablicę ze słowami Jana Pawła II: „Pozostańcie wierni doświadczeń pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach… Zachowujcie jak skarb największy wszystko to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców”.

 

 

 

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test