sobota, 24 luty 2024

Suwałki - Obchody 40 lecia powstania "Solidarności" (foto)

 31.08.2020 roku Pani Bożena Anuszkiewicz - Przewodnicząca Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" w Suwałkach zorganizowała obchody 40-lecia "Solidarności".

 W uroczystościach udział wzięli minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, poseł Jarosław Zieliński, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ :Solidarność” w Białymstoku Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca suwalskich struktur „Solidarności” Bożena Anuszkiewicz, działacz pierwszej Solidarności, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Pracownik Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski, Starosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Bożena Obuchowska, działacze NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół i poczty sztandarowe.

W Konkatedrze św. Aleksandra została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”.

 Po Mszy Świętej zebrani przeszli do Parku Konstytucji 3 Maja pod Dąb Wolności.

 Tu głos kolejno zabierali: przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Bożena Anuszkiewicz, poseł Jarosław Zieliński, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Agnieszka Rzeszewska, reprezentująca przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

 Po wystąpieniach miało miejsce złożenie kwiatów pod Dębem Wolności .

 Na koniec ks. prał. Kazimierz Gryboś, proboszcz Parafii św. Aleksandra przewodniczył modlitwie w intencji tych, którzy za ideały „Solidarności” cierpieli, którzy oddali za nie życie, których dziś nie ma wśród nas.

 Solidarność była darem z nieba, ponieważ była realizacją tego wielkiego wołania świętego Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój. I ten Duch zstąpił i działał.

 Polacy w sposób pokojowy, odnieśli zwycięstwo w walce z komunizmem. Powstała „Solidarność”.

 Był to największy, najpiękniejszy, wyjątkowy w swojej charakterystyce ruch społeczno-narodowy.

 To 'Solidarność' przyniosła wolność tej części Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną. To 'Solidarność' doprowadziła do zburzenia Muru Berlińskiego.

 To "Solidarność" doprowadziła do tego, że dziś żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju.

 

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test