sobota, 24 luty 2024

42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. (2)

 W przededniu tej tragicznej daty w kościele Świętego Rocha w Białymstoku odbyła się msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Guzdka z udziałem pocztów sztandarowych.

 

 

Drukuj E-mail


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test