niedziela, 27 listopad 2022
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Apel do wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

  

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,      

 

 

 W dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Wskazany akt wykonawczy w sposób znaczący zmienia organizację pracy w polskich placówkach oświatowych. Niewątpliwie sukcesem NSZZ "Solidarność" jest usankcjonowanie w paragrafie 7 i 11 tego rozporządzenia prawa do wynagrodzenia ponadwymiarowego za cały okres reorganizacji zajęć szkolnych spowodowany epidemią koronawirusa.

Obecnie niektórzy dyrektorzy szkół wraz z przedstawicielami organów prowadzących dokonują nadinterpretacji nowych przepisów i starają się poprzez różne sztuczki biurokratyczne ograniczyć prawa pracownicze. W związku z powyższym w załączniku przesyłamy propozycję sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty. Apelujemy do wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" o aktywny udział w tworzeniu wskazanej dokumentacji szkolnej oraz o wzmożoną czujność przy opiniowaniu arkuszy organizacyjnych.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ "Solidarność"

Piotr Duda o obchodach 40 lecia powstania "Solidarności"

  

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

- Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu. Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy.

 

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test