niedziela, 29 styczeń 2023
  • 11.jpg
  • 12foto.jpg
  • 13foto.jpg
  • 14flaga.jpg
  • 16foto.jpg
  • 17foto.jpg

Odlicz składkę związkową od podatku!

Po raz pierwszy dokonując obliczenia należnego podatku dochodowego za poprzedni rok będzie można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przynależnością do związku zawodowego. Stało się to faktem, dzięki pracy NSZZ „Solidarność”.

Skorzystać tej ulgi będą mogli członkowie związku zawodowego, którzy w 2022 r. uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36, 37) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz oczywiście płacili składkę na rzecz związku.

Maksymalna kwota odliczenia to 500 zł, czyli to, co zapłaciliśmy ponad tę kwotę nie podlega już odliczeniu, a często będzie to kwota niższa niż 500 zł, bo trzeba pamiętać, że w rozliczeniu podatkowym wpisuje się kwotę wydatków faktycznie poniesionych na ten cel, czyli na składki na działalność statutową organizacji związkowej.

Oczywiście obligatoryjne jest posiadanie dowodu wysokości odprowadzonej składki. W przypadku, gdy składki na rzecz związku z wynagrodzenia potrąca pracodawca, to do udowodnienia wysokości kwoty zapłaconych składek wystarczy informacja PIT-11 wystawiona przez płatnika. Informacja o wysokości zapłaconych składek będzie znajdowała się w PIT-11 wersja 29 (obowiązująca od 1 lipca 2022 r.) w części G – tj. informacji o przychodach zwolnionych od podatku oraz pobranych przez płatnika składkach m.in. na rzecz związków zawodowych.

Gdy składkę odprowadza indywidualnie związkowiec, to do skorzystania z ulgi niezbędne będzie posiadanie dowodu wpłaty z wyszczególnioną kwotą wpłaty, danymi wpłacającego i nazwą organizacji związkowej. Dowodów wpłaty nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego, ale należy je zachować na wypadek wezwania przez urząd skarbowy do weryfikacji.

Wysokość odprowadzonej składki podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem. Przygotowując zeznanie podatkowe wysokość odprowadzonych składek związkowych należy wpisać w załączniku PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu i podatku) w części B, w punkcie 8. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. 

Wspólna zabawa.

                                       poniżej krótka relacja fotograficzna

Czytaj dalej

BAL OŚWIATOWCA


11 LUTEGO 2023 ROKU
"MOZART" GODZ. 19:00
👉Na gości czeka mnóstwo atrakcji:
lampka szampana, tradycyjny polonez, profesjonalny DJ, doskonałe jedzenie, nowoczesna fotobudka.
👉170,00 zł od osoby. Trunki własne
👉Stoły od 12 do 24 osób
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze
OM NSZZ „Solidarność”
ul. Suraska 1/1 do 3.02.2023
ZAPRASZAMY
test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test